A farmer visits her rice paddy field outside Hanoi

Omgangsvormen

Vietnamezen spreken elkaar op een volstrekt andere manier aan dan westerlingen. Vaak bestaat de naam van een Vietnamees uit 3 delen. De eerste is de familienaam, bijvoorbeeld Nguyen (uitgesproken ‘wiejèn’). U zult bijvoorbeeld een zekere dr. Nguyen Van Minh maar zelden met dr. Nguyen aanspreken. Het wordt al gauw dr. Minh en voor vrienden is hij gewoon Minh.

Visitekaartjes

Bij de eerste ontmoeting van een zakenpartner is uitwisseling van visitekaartjes het eerste gebaar. Geef en ontvang het visitekaartje met 2 handen. Het is beleefd eerst het visitekaartje grondig te bestuderen voordat u het op tafel legt. Het is niet netjes het in de broekzak te steken. Geef uw visitekaartje met de Vietnamese tekst naar boven. De functie op de kaart bepaalt het niveau van het gesprek.

Zakelijke cultuur

Geef bij de eerste ontmoeting een toelichting op het doel van uw bezoek. Probeer niet om meteen tot zaken te komen. Het is zeker niet ongebruikelijk pas tijdens de derde ontmoeting over zaken te gaan praten. Toch is er enige ‘verwesterlijking’ te bespeuren. Dat merkt u aan het feit dat sommigen wel snel ‘to the point’ komen.

U doet bijna altijd zaken met de ‘deputy director’. Deze persoon heeft kennis van zaken. Dit geldt minder voor de ‘director’. Een schriftelijke benadering van de markt, zonder eerst persoonlijk kennis te hebben gemaakt, werkt niet of nauwelijks. Zelfs als een zakenrelatie al tot stand is gekomen, kan een schriftelijk verzoek onbeantwoord blijven door praktische problemen.

Als u een Vietnamese zakenrelatie wilt uitnodigen voor een belangrijke ontmoeting, doe dat dan niet per post. Een persoonlijke uitnodiging of desnoods een uitnodiging per bode is de enige correcte methode. Bevestiging door de Vietnamese genodigde wil nog niet zeggen dat hij/zij werkelijk komt. Stuur meerdere uitnodigingen om er zeker van te zijn dat de Vietnamese relatie ingaat op uw uitnodiging.

Relatiegeschenken

Geschenken geeft men meestal niet bij een eerste ontmoeting. Men stelt prijs op eenvoudige relatiegeschenken als blijk van attentie. Gebruik bij voorkeur verpakkingspapier in de kleuren rood of goud (dit symboliseert geluk), maar vermijd blauw en zwart. Een Vietnamees zal uit beleefdheid een geschenk niet in het bijzijn van de gever openen.

(Source: http://www.rvo.nl)

TALK TO ONE OF OUR EXPERTS