NWC werkt met Nederlandse ontwikkelingsorganisaties op het gebied van kennis overdracht, capacity development en sustainable development goals.

Nederland is een van de grootste EU-investeerders en handelspartners in Vietnam. Een groot aantal Nederlandse bedrijven, waaronder Shell, Unilever, Grontmij, Ballast Nedam, Akzo Nobel, Damen Shipyards, Philips, Heineken, TNT, FrieslandCampina and Royal Haskoning, is reeds actief in Vietnam. De Vietnamese markt biedt veel kansen op terreinen waarin Nederland wereldwijd een uitstekende reputatie geniet, zoals water, landbouw, energie transport & logistiek en de maritieme sector. Tegelijkertijd zult u zich het betreden van de markt voor de nodige uitdagingen gesteld zien. Als u overweegt bedrijfsactiviteiten te ondernemen in Vietnam, lees dan het onderstaande advies en neem contact op met de Nederlandse ambassade in Hanoi en/of het consulaat-generaal in Ho Chi Minh City.

Bron: http://nl.hollandinvietnam.org/zaken-doen/praktische-tips.html