Nền tảng:

Trung tâm thúc đẩy xuất khẩu từ các nước đang phát triển (CBI) trực thuộc Bộ Ngoại Giao Hà Lan.

CBI thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững cho các nước đang phát triển thông qua việc mở rộng xuất khẩu từ các quốc gia này. Mục tiêu của CBI là tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế của các nước xuất khẩu bằng việc nâng cao kiến thức liên quan đến xuất khẩu và kĩ năng kinh doanh, hỗ trợ các nước xuất khẩu tiếp cận thị trường châu Âu. CBI cũng tổ chức các hỗ trợ cho cả các ngành tư nhân và khối ngành nhà nước.

Tiếp cận:

NWC là chuyên gia địa phương làm việc cho CBI tại Việt Nam, thực hiện việc đào tạo các thành viên tham gia chương trình từ Việt Nam, huấn luyện tổ chức, đào tạo, điều hành và mang đến các hỗ trợ cần thiết khác trong suốt chương trình.

 • Huấn luyện
 • Chuyển giao kiến thức
 • Đào tạo
 • Lên kế hoạch kinh doanh

Dữ liệu tham khảo:

 • 12 công ty tham gia chương trình ở miền Nam  VN
 • 06 chương trình tập huấn với hơn 50 thành viên tham gia/lần
 • Triển khai từ 2012

Tác động:

 • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ VN nhận được sự huấn luyện và tập huấn chuyên môn cho việc xuất khẩu đến châu Âu.
 • Các doanh nghiệp lên kế hoạch tiếp thị xuất khẩu (Export Marketing Plan – EMP)
 • Huấn luyện xuất khẩu
 • Tập huấn chuyên gia
 • Tham gia hội chợ tại châu Âu
 • Thực hành các hợp tác thương mại, kinh doanh thiết thực
 • Tác động tích cực lên việc tổ chức của các công ty vừa và nhỏ SME
 • Các SME VN học hỏi được các yêu cầu cho xuất khẩu sang châu Âu