Nền tảng:

Khách hàng là công ty con của CDM toàn cầu – công ty thương mại các tài khoản carbon, đồng thời là công ty phát triển dự án CMD tại Việt Nam.

Tiếp cận:

  • Đồng sáng lập công ty
  • Thành lập công ty
  • Cung cấp dịch vụ CMD
  • Tìm kiếm các dự án CDM
  • Phát triển CDM

Dự liệu tham khảo:

  • Hơn 100 dựa án tham khảo
  • http://www.hanamcarbon.com

Tác động:

  • Thành công với hơn 10 dự án tại VN
  • Dẫn đầu các công ty CMD tại VN

NÓI CHUYỆN VỚI CÁC CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI