Lean là  là một trong những phương pháp quản trị hiện đại nhằm tinh gọn hóa quy trình hoạt động, giảm thiểu lãng phí trong doanh nghiệp, gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Giá trị cốt lỗi của LEAN là tối đa giá trị khách hàng đồng thời với giảm thiểu tới mức thấp nhất thất thoát, hao tổn. Đơn giản, Lean tạo nên giá trị thêm cho khách hàng dựa trên các nguồn lực chủ chốt tinh gọn.

Một tổ chức tinh gọn thấu  hiểu giá trị khách hàng và tập trung vào các quy trình chính nhằm cải tiến liên tục một cách hiệu quả. Mục tiêu tối thượng là cung cấp giá trị hoàn hảo cho khách hàng thông qua chuỗi quy trình sáng tạo và đạt mức hao tổn là zero.

Lean cho Sản xuất và Dịch vụ

Một sự nhầm hiểu phổ biến là Lean chỉ phù hợp hoặc dành riêng cho sản xuất. Điều này không chính xác. Lean áp dụng được trong mọi kinh doanh và mọi quy trình. Lean không phải là một chiến thuật hoặc một chương trình giảm chi phí, mà là một cách tư duy chung và hành động cho toàn bộ tổ chức.

Các ngành nghề kinh doanh trong các lĩnh vực và dịch vụ, bao gồm cả chăm sóc sức khỏe và chính phủ đều dùng các tiêu chí nền tảng Lean cũng như cách tư duy, hành động của toàn thể tập thể.

Lean tập trung 03 giá trị chính: con người, mục tiêu và quy trình tạo nên giá trị cho khách hàng một cách hiệu quả, thông qua cải tiến không ngừng.

NWC cung cấp dịch vụ Lean bao gồm:

  • Tư vấn dịch vụ LEAN
  • Đào tạo LEAN cấp bằng quốc tế các cấp độ Đai Xanh/Đen (do LCS công nhận)
  • Kaizen
  • Lean 6 Sigma…

Chuyên viên đào tạo NWC là chuyên gia Đai Đen quốc tế, có thể đưa ra các tư vấn thiết thực nhằm đơn giản hóa cấu trúc hoạt động của tổ chức và giúp cấp lãnh đạo doanh nghiệp dễ dàng lĩnh hội, áp dụng và quản lý môi trường làm việc hiệu quả hơn.

Liên hệ với NWC để nhận được sự hỗ trợ Lean thiết thực cho doanh nghiệp của bạn!

NÓI CHUYỆN VỚI CÁC CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI