Hợp tác phát triển bền vững và CSR

NWC hiện đang hợp tác cùng các tổ chức chính phủ, NGO và các tổ chức tập trung hoạt động trong lĩnh vực phát triển kinh tế bền vững, như dự án năng lượng xanh (Green energy project – CDM), các dự án xóa nghèo, bình đẳng giới/HIV, kết hợp với kinh doanh, kiểm định An toàn – Sức khỏe – Môi Trường (SHE) và hỗ trợ, tư vấn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

Các dự án phát triển bền vững yêu cầu tính minh bạch và rõ ràng về chi phí. Theo đó, NWC bằng kinh nghiệm và sự thấu hiểu, luôn hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện quy trình SMART và báo cáo minh bạch, mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.

CSR là gì?

CSR là viết tắt của cụm từ Corporate social responsibility được dịch Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp cam kết của DN (doanh nghiệp) đối với đạo đức kinh doanh và đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động và gia đình họ, cộng đồng địa phương và xã hội nói chung.

CSR giúp doanh nghiệp bảo vệ danh tiếng và gia tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Một trong những lợi ích nhất định nhờ hoạt đồng CSR đó là doanh nghiệp có thể sử dụng các kênh truyền thông đại chúng để thông báo cho cộng đồng và các bên hữu quan biết được những hoạt động CSR của mình. Đây là công cụ hữu hiệu để cho những người làm PR phát triển thương hiệu và gia tăng tình cảm của người tiêu dùng đối với thương hiệu sản phẩm của công ty.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn dịch vụ cụ thể hơn.