Netherland Knowledge eXchange NKX, http://nkx.vn/

Chúng tôi đưa các chuyên gia từ Hà Lan qua Việt Nam với mục đích trao đổi kiến thức, xây dựng năng lực cho sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

Mục đích của NKX là nhằm hỗ trợ các doanh nhân cải thiện và xây dựng kinh doanh có lợi nhuận cũng như đóng góp vào sự phát triển bền vững của các cộng đồng xã hội.

NKX hoạt động tại Việt Nam với mức phí thấp nhất. Chúng tôi tin rằng khi các doanh nghiệp thực sự có động lực để phát triển và cải thiện kinh doanh thì họ phải sẵn sàng đầu tư vào:

⎯ Thời gian: cấp quản lý cũng như nhân viên cần đầu tư vào thời gian hoạt động kinh doanh

⎯ Trao đổi và cập nhật kiến thức với các nhà tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi là một tổ chức xã hội, bạn sẽ được tiếp cận với các nhà tư vấn hàng đầu Hà Lan ở mức giá rất thấp.

Ngoài việc hỗ trợ quản lý dự án và thay đổi cách thức quản lý, NKX còn làm cầu nối giữa nhu cầu và kết quả kinh doanh của khách hàng cùng chuyên gia đến từ Hà Lan.

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ cụ thể hơn!