HCM – tháng 11.2017 – Công ty NWC đã tổ chức thành công khóa học đào tạo LEAN đai Xanh (Green Belt) chứng nhận quốc tế, do chuyên gia Hà Lan giảng dạy trong vòng 05 ngày tại HCM. Khóa học đã thu hút sự quan tâm và tham gia nhiệt tình của các công ty trong khu vực Hồ Chí Minh, Bình Dương. Các học viên sau khóa học được cấp bằng quốc tế LCS, được công nhận và chấp nhận trên toàn thế giới.

Lean là là một trong những phương pháp quản trị hiện đại nhằm tinh gọn hóa quy trình hoạt động, giảm thiểu lãng phí trong doanh nghiệp, gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Lean tập trung 03 giá trị chính: con người, mục tiêu và quy trình tạo nên giá trị cho khách hàng một cách hiệu quả, thông qua cải tiến không ngừng.

Trong thời gian đào tạo tại Việt Nam, 02 chuyên gia LEAN đến từ Hà Lan cũng tham gia đến thăm và tư vấn tại nhà máy cho 01 công ty Việt Nam, mang đến những lời khuyên hữu ích cho doanh nghiệp trong việc tinh gọn bộ máy quản lý, cắt giảm chi phí và tăng hiệu quả hoạt động.

Thời gian tới, NWC sẽ tiếp tục mang đến cho các doanh nghiệp Việt Nam các khóa học tương tự ở các cấp độ Đai Xanh, và đai Đen, với hy vọng đóng góp cho các doanh nghiệp công cụ chủ động hoạt động tích cực và hiệu quả hơn.

(NWC Vietnam Consulting)