Tư vấn tiếp cận thị trường

NWC đưa ra các giải pháp phát triển kinh doanh cho từng doanh nghiệp khách hàng dựa trên nguyện vọng thực tế, nhằm tối đa hóa các cơ hội cho khách hàng và đưa ra phương thức tiếp cận thị trường hiệu quả.

Xem Thêm

Cung cấp chuyên gia nước ngoài NKX

Chúng tôi đưa các chuyên gia từ Hà Lan qua Việt Nam với mục đích trao đổi kiến thức, xây dựng năng lực cho sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

Xem Thêm

Tư vấn kết nối khách hàng & đối tác

NWC xây dựng mạng lưới các đối tác và khách hàng có nhu cầu và năng lực tương đồng với nhau, kết nối và mang đến các cơ hội hợp tác phát triển lâu dài, đôi bên cùng có lợi và cùng thắng (win-win).

Xem Thêm

Tư vấn kinh doanh

NWC cung cấp dịch vụ tư vấn về hoạt động kinh doanh, các quy trình và kỹ thuật một cách linh động 

Xem Thêm

LEAN

Lean là là một trong những phương pháp quản trị hiện đại nhằm tinh gọn hóa quy trình hoạt động, giảm thiểu lãng phí trong doanh nghiệp, gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Xem Thêm