Quỹ Đầu tư Intereffekt Việt Nam

Quỹ Đầu tư Intereffekt cho thị trường chứng khoán VN – Ngành công nghiệp có liên quan: Tài chính / Đầu tư

Xem Thêm

Quỹ Liberator Hà Lan đầu tư vào Việt Nam & ASEAN

Quỹ Liberator Hà Lan đầu tư vào Việt Nam & ASEAN – ngành công nghiệp có liên quan: Tài chính/Đầu tư

Xem Thêm

Đầu tư trong ngành thức ăn gia súc, nông trại

Đầu tư trong ngành thức ăn gia súc, nông trại tại cao nguyên Việt Nam – ngành công nghiệp có liên quan: Tài chính/Đầu tư

Xem Thêm

Nến WOO

Nến WOO – ngành công nghiệp có liên quan: Tài chính/Đầu tư – Hợp tác phát triển

Xem Thêm

Truyền thông Vpoint

Truyền thông Vpoint – Ngành công nghiệp liên quan: Truyền thông, Quảng cáo, OOH

Xem Thêm

Dự án Carbon Hanam – CDM

Dự án CDM – Carbon Hanam – ngành công nghiệp liên quan: Truyền thông – Năng lượng tái tạo

Xem Thêm

CBI – BỘ NGOẠI GIAO HÀ LAN

CBI – Bộ Ngoại vụ Hà Lan – chuyển giao kiến thức, huấn luyện Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu, hợp tác phát triển

Xem Thêm

SHE audit

Kiểm toán Hội chợ triển lãm

Xem Thêm

Hapro

Tư vấn tìm kiếm đối tác, nhà cung cấp tại Việt Nam cho các doanh nghiệp Hà Lan, đa ngành nghề.

Xem Thêm

Huấn luyện BMW Việt Nam

Huấn luyện và tư vấn thành lập showroom đầu tiên tại HCM.

Xem Thêm

Hoa Sapa Việt Nam

Dự án Hoa Sapa Việt Nam – Phát triển bền vững
Xóa nghèo kết hợp kinh doanh tăng cường phát triển kinh tế vùng.

Xem Thêm

BELGA

Khách hàng là 01 doanh nghiệp châu Âu, hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm, đứng top 03 tại châu Âu. Khách hàng muốn triển khai thành lập trang trại và công ty tại cao nguyên Việt Nam.

Xem Thêm