Trong dự án ECP (Export Coaching Program) của CBI – Bộ ngoại giao Hà Lan nhằm hỗ trợ các công ty cơ khí chế tạo và kỹ thuật tại Việt Nam tiếp cận thị trường châu Âu, xuất khẩu các sản phẩm cơ khí sang các nước, các chuyên gia NWC làm việc gắn liền với các công ty trong nhóm ngành này, cũng như các đơn vị cung cấp kỹ thuật.

Cùng với kiến thức sâu rộng trong ngành cơ khí kim loại, NWC hỗ trợ tất cả các giai đoạn của dự án bao gồm lên kế hoạch dự án, lọc chọn kỹ thuật. Chúng tôi mang đến các giải pháp tư vấn hiệu quả và gia tăng giá trị cộng hưởng như:

  • Kiểm toán năng lực doanh nghiệp
  • Phân tích chiến lược và phát triển kinh doanh
  • Nghiên cứu báo cáo định hướng thị trường
  • Hỗ trợ tiếp thị và bán hàng xuất khẩu
  • Quản lý dự án
  • Đào tạo và tư vấn các cải tiến nhằm tăng cường năng lực quản lý, điều hành, sản xuất và xuất khẩu
  • Đánh giá năng lực tiếp cận thị trường nước ngoài, tính hiệu quả, mức độ tin cậy, hiệu suất sản xuất và quy trình thực hiện
  • Hướng dẫn về an toàn, sức khỏe và môi trường
  • Tư vấn chính sách Tiết kiệm nhằm gia tăng khả năng sản xuất và giảm thiểu chi phí bảo hành.

Liên hệ với NWC để được hướng dẫn cụ thể.