Khách hàng là 01 doanh nghiệp châu Âu, hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm, đứng top 03 tại châu Âu. Khách hàng muốn triển khai thành lập trang trại và công ty tại cao nguyên Việt Nam.

Vai trò NWC
– Triển khai dự án từ khởi sự ý tưởng đến hình thành công ty và chuyển giao
– Lên kế hoạch thực hiện
– Đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp
– Tư vấn quản lý nội bộ

Thành tựu
– Thành lập được nông trại gia súc với năng suất ấp  80.000 gà con
– Các trang trại ấp trứng
– Hoạt động bền vững chỉ sau 01 năm thành lập
– Nâng mức đầu tư lên hơn USD 10mln

NÓI CHUYỆN VỚI CÁC CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI