Nền tảng:

NWC là đối tác trong việc xây dựng ý tưởng Vpoint Media, một công ty thiết kế kỹ thuật số và quảng cáo toàn diện.

Tiếp cận:

Vpoint cung cấp:

  • Các dịch vụ thiết kế trước khi in
  • Các dịch vụ tiếp thị và quảng cáo
  • Phân phối việc tiếp thị
  • Từ việc lên ý tưởng đến thực hiện

Số liệu tham khảo:

  • Các khách hàng bán lẻ lớn tại Việt Nam
  • Khách hàng truyền thông tại châu Âu

Tác động:

  • Giảm chi phí cho các công ty truyền thông châu Âu
  • Mạng lưới phân phối lớn và đạt yêu cầu các chuỗi cửa hàng bán lẻ tại Việt Nam

NÓI CHUYỆN VỚI CÁC CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI