Tiền đề:

Khách hàng là quỹ đầu tư và quản lý tài sản Hà Lan, chuyên hoạt động tại các thị trường mới nổi nước ngoài.

Khách hàng có 06 nguồn quỹ toàn cầu. Năm 2009, Quỹ khởi động dự án đầu tư tài sản tại Việt Nam. NWC tham gia ngay từ những giai đoạn đầu tiên, trong vai trò là đối tác phân tích địa phương. Quỹ là một trong những nguồn quỹ tương hỗ mở ở Việt Nam.

Tiếp cận:

NWC là đối tác phân tích địa phương của quỹ:

 • Hỗ trợ công việc kinh doanh hàng ngày
 • Đến thăm các công ty
 • Đến thăm AGM
 • Thu nhập thông tin
 • Đại diện tại Việt Nam

Số liệu tham khảo:

 • Thành tích 2015: +12,12%
 • Thành tích 2014: +27,39%
 • Thành tích 2013: +37,85%
 • Thành tích 2012: +17,57%

Tác động:

 • Quỹ Intereffekt là một trong các nguồn quỹ có thành tựu xuất sắc nhất Việt Nam.
 • Từ 2009, Quỹ duy trì và ổn định được thành tích, vượt xa thị trường chung.

 

NÓI CHUYỆN VỚI CÁC CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI