20160819 Bailey

Với kiến thức chuyên ngành Quan hệ quốc tế, thế mạnh của Bailey là việc thấu hiểu các mảng Kinh tế quốc tế, Luật và chính sách cả trong và ngoài nước.

Trước khi đảm nhiệm vai trò Quản lý dự án cho NWC, Bailey đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và thấu hiểu tư duy thị trường, hành vi tiêu dùng và quy luật kinh doanh tại Việt Nam và các nước dựa vào kiến thức chuyên ngành và kinh nghiệm làm việc cho các dự án tự do. Khả năng phân tích sâu vấn đề cũng giúp cho cô có cách nhìn về các cơ hội kinh doanh, phương thức tiếp cận đối tác, khách hàng nhạy bén.

Song song đó, Bailey cũng hoạt động tích cực và gần gũi với các nhóm khởi nghiệp tại miền Nam Việt Nam, đưa ra các tư vấn hỗ trợ trong việc khởi sự kinh doanh và liên kết các dự án xã hội, cộng đồng trong thời gian rảnh rỗi.

NÓI CHUYỆN VỚI CÁC CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI