Dự án Hoa Sapa Việt Nam – Phát triển bền vững – Xóa nghèo kết hợp kinh doanh tăng cường phát triển kinh tế vùng.

Mục tiêu dự án:

  • Hình thành và tối ưu hóa các chuỗi giá trị hoa và thiết lập một nền kinh doanh hoa bền vững ở miền Bắc Việt Nam;
  • Tạo ra các cơ hội việc làm ổn định trong toàn bộ chuỗi giá trị về hoa bao gồm trồng trọt và phân phối hoa tại thị trường nội địa;
  • Thiết lập một chương trình phát triển năng lực toàn diện cho việc tạo ra việc làm cho người dân bị thiệt thòi ở Tây Bắc Việt Nam thông qua việc gia tăng lao động dài hạn của họ trong kinh doanh trồng hoa;
  • Nâng cao nhận thức cho các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân về những thách thức mà các nhóm thiệt thòi đang phải đối mặt ở Tây Bắc Việt Nam;

Dự án: Hình thành chuỗi giá trị  mới về hoa tại Tây Bắc Việt Nam 

1. Được tiếp cận đất sạch (hợp tác với chính quyền địa phương và nông dân, không có vấn đề phân bổ);
2. Tạo quan hệ đối tác/liên minh để phát triển một chuỗi giá trị mới về hoa ở Tây Bắc Việt Nam bao gồm, trao quyền và huấn luyện một nhóm lớn của người yếu thế ở VN. Giới thiệu các công nghệ nhân giống và đầu tư đối tác Hà Lan; phát triển tập đoàn;
3. Thiết lập một doanh nghiệp kinh doanh hoa bền vững ngày càng phát triển trong thị trường nội địa và châu Á;

NÓI CHUYỆN VỚI CÁC CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI