Cùng với đội ngũ chuyên viên đến từ châu Âu với hơn 20 năm trong lĩnh vực Đầu Tư Tài Chính, NWC mang đến cho khách hàng những tư vấn bổ ích và phù hợp với từng nhu cầu đầu tư tại Việt Nam và cả từ Việt Nam sang các nước Châu Âu, Hoa Kỳ, Châu Á, các quốc gia khác…

Dịch vụ tư vấn tài chính

NWC hỗ trợ khách hàng trong tất cả các mặt liên quan đến dịch vụ tài chính như bảo hiểm, đầu tư, ngân hàng bằng những lời khuyên thiết thực trong việc quản trị nói chung hay trong từng dự án riêng biệt.

 • Quản lý tài sản
 • Quản lý quỹ: thành lập quỹ, quy trình chọn lọc, định hình đặc tính riêng của quỹ, hợp nhất và xây dựng hồ sơ quỹ
 • Quản lý tài sản và tín nhiệm (ALM): xây dựng kế hoạch đạt được mức lợi nhuận mong muốn, theo dõi biến động, dự đoán rủi ro…
 • Chiến lược đầu tư
 • Thành viên Ủy Ban đầu tư độc lập
 • Định hình quy trình đầu tư: phân bổ tài sản, xây dụng danh mục đầu tư, quản lý rủi ro
 • Kế hoạch đầu tư
 • Nghiên cứu đầu tư 
 • Đầu tư cho các nguồn vào ổn định
 • Đầu tư bất động sản 
 • Các nguồn quỹ đầu tư tư nhân
 • Tác động đầu tư
 • Cá yếu tố ESG: xây dựng các hướng dẫn, kết hợp với quy trình đầu tư
 • Quản lý rủi ro: định nghĩa – đo lường và đưa ra các giải pháp quản lý rủi ro
 • Báo cáo năng lực và rủi ro: Đáng tin cậy, đúng lúc, hiệu quả
 • Cân đối tài chính: quản lý bảng cân đối tài chính, quản lý nợ, nguồn quỹ dự án
 • Lộ trình: Hướng dẫn, quá trình thực hiện, báo cáo

Vietnam, investment, stock market