Tìm kiếm khách hàng & đối tác nước ngoài

Với kinh nghiệm nhiều năm thực hiện các dự án tư vấn cho chính phủ Hà Lan, các quỹ nước ngoài, các doanh nghiệp tư nhân nước ngoài với nhu cầu tìm kiếm nhà cung cấp, đối tác tại Việt Nam, NWC nhận thực hiện các yêu cầu tư vấn tìm kiếm khách hàng và đối tác nước ngoài cho các công ty Việt Nam có nhu cầu kinh doanh ra các nước trên thế giới.

NWC xây dựng mạng lưới các đối tác và khách hàng có nhu cầu và năng lực tương đồng với nhau, kết nối và mang đến các cơ hội hợp tác phát triển lâu dài, đôi bên cùng có lợi và cùng thắng (win-win).

Các chuyên gia hàng đầu của NWC với kinh nghiệm thấu hiểu thị trường, tâm lý khách hàng, các thông lệ trong kinh doanh và văn hóa giữa các quốc gia là thế mạnh đáng tin cậy cho bất kì mong muốn tìm kiếm khách hàng hay đối tác nào của khách hàng.

Hãy chia sẻ với chúng tôi mong muốn của bạn để nhận được những tư vấn phù hợp.