Giải pháp kinh doanh dựa trên yêu cầu khách hàng

NWC cung cấp dịch vụ tư vấn về hoạt động kinh doanh, các quy trình và kỹ thuật một cách linh động, tùy theo yêu cầu và mục tiêu của khách hàng mong muốn.

Dịch vụ tư vấn quản lý của chúng tôi tập trung vào các vấn đề và cơ hội khách hàng thường đặt ra, như: chiến lược, tiếp thị, tổ chức, điều hành, kỹ thuật, sáp nhập, trong mọi lĩnh vực và từng khu vực địa lý. Chúng tôi cân đối năng lực và chiến lược phát triển kinh doanh của khách hàng, đưa ra các mục tiêu cụ thể để nắm bắt các cơ hội, triển khai có hiệu quả và tối đa lợi nhuận.

Dịch vụ tư vấn kinh doanh NWC bao gồm

  • Xây dựng và phát triển chiến lược
  • Điều hành
  • Quản lý
  • Tiếp thị và bán hàng
  • Thiết kế cấu trúc tổ chức và điều hành
  • Đào tạo nhân viên

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về dịch vụ