Về NWC Consulting

NWC được thành lập vào năm 2007, là một công ty tư vấn cung cấp giải pháp cho các công ty nước ngoài muốn thành lập và kinh doanh tại Việt Nam. NWC đã và đang phát triển thành một công ty tư vấn dịch vụ cho cả khách hàng trong nước và quốc tế. Mục tiêu chính của NWC là cung cấp các giải pháp khả thi và thiết thực cho khách hàng của mình. NWC hoạt động trong cả hai khu vực tư nhân và quản lý công.

Ba mảng chính NWC phục vụ tại Việt Nam:

– Kết nối các cơ hội hợp tác từ Châu Âu về Việt Nam

– Tư vấn chiến lược marketing và bán hàng tiếp cận thị trường châu Âu cho các công ty Việt Nam

– Cung cấp chuyên gia từ nước ngoài về Việt Nam cho các doanh nghiệp

DR. Thuan Nguyen

DR. Thuan Nguyen

Dr. Thuan has 17 years of work experience in international development, hospitality (food and beverage, travelers’ health) and health industry (HIV programing and clinic management). He started my career as a medical trainer, worked exclusive 11 years with large international NGOs and since 2010, undertaken a transformation process toward entrepreneurship.
Xem Thêm
Ngo Van Tau

Ngo Van Tau

Tau worked at different companies at managerial positions in Europe before moving to Vietnam. In Vietnam Tau is focusing on management and strategy consulting, currently working on projects for the Dutch government, among other projects. Tau is also advising foreign companies how to invest in Vietnam, does business consulting for established companies in Vietnam and coordinates social projects in Vietnam.
Xem Thêm
Bailey Nguyen

Bailey Nguyen

Graduated from International Relation Faculty, Bailey has a solid background in International Economy, Law and Policy. She is a specialist in the understanding of market, human behavior and business rules in Vietnam.
Xem Thêm
Nguyen Kim Thanh

Nguyen Kim Thanh

Thanh is an agriculture expert and consultant for aquaculture and agriculture companies to obtain international standards and access to foreign countries market.
Xem Thêm
Dr. Casper vd Tak

Dr. Casper vd Tak

Casper is an experienced economist with work experience in China, Costa Rica, Germany, Indonesia, Japan, Kuwait, Kyrgyzstan, Mongolia, the Netherlands, Russia, SaudiArabia, Tajikistan, Ukraine, the United Arab Emirates and Uzbekista
Xem Thêm